Gebruiksvoorwaarden

 1. Beheer

De website www.yoga-time.com staat onder beheer van Jozefien Scheepers, geregistreerd als zelfstandige onder het ondernemingsnummer 0819.650.691 (“Yoga Time”, “wij”, “ons”).

Yoga Time biedt de website www.yoga-time.be (de “Website”) en de daaraan gerelateerde diensten, inclusief maar niet beperkt tot de op de Website beschikbare videofragmenten (de "Diensten"), aan onder voorbehoud van uw naleving van de voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") hieronder uiteengezet.

Lees deze aandachtig.

 1. algemeen

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke gebruiker (“gebruiker”, “u”) die de Website en/of Diensten gebruikt.

Yoga Time behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden bij te werken en op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Nieuwe functies die op bij de Diensten kunnen worden toegevoegd zijn onderworpen aan Gebruiksvoorwaarden.

Mocht u nog steeds de Diensten gebruiken nadat dergelijke wijzigingen zijn aangebracht, wordt deze uw akkoord met dergelijke wijzigingen vormen.

U kunt altijd de meest recente kopie van de Gebruiksvoorwaarden bekijken op het Website: www.yoga-time.be.

Overtreding van enig deel van de Gebruiksvoorwaarden zal leiden tot beëindiging van uw account.

 1. Gebruik van de Website en Diensten

1. U moet uw volledige naam, een geldig e-mailadres, en alle andere benodigde informatie aan Yoga Time meedelen om het inschrijvingsproces voltooien.

2. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de privacy en veiligheid van uw account. Yoga Time is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat kan resulteren uit het niet voldoende beveiligen van uw login-gegevens, waaronder het beveiligen van uw wachtwoord.

3. Yoga Time kan met u communiceren via e-mail met betrekking tot de Diensten, uw account, of andere zaken met betrekking tot uw account.

4. Yoga Time kan aan iedereen toegang tot de Diensten weigeren, dit om welke reden dan ook op elk gewenst moment.

 1. Annuleren en beëindiging van uw account

U bent zelf verantwoordelijk voor het beëindigen van uw account. U kan uw account op iedere ogenblik annuleren door contact op te nemen met Yoga Time via het e-mailadres info@yoga-time.be .

Dit is de enige manier om uw account te annuleren. Verzoek tot annulering per telefoon of e-mail wordt niet beschouwd als een geldig verzoek tot annulering.

Yoga Time kan uw account en de inhoud ervan onmiddellijk verwijderen bij annulering van de Diensten of kan uw account en alle inhoud ervan voor maximaal 90 dagen na de annulering bijhouden.

 1. Auteursrechten en eigendom

Yoga Time en haar leveranciers zijn eigenaar van de intellectuele rechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten) op alle beschermde onderdelen van de Website en de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot de volgende elementen:

 • de naam en de inhoud van de Diensten,
 • de geregistreerde merknaam “Yoga Time” en “Yoga at your Desk”,
 • de grafische gebruiksinterface van de Website en Diensten, en
 • andere vormen van informatie en documentatie ter beschikking op de Website en via de Diensten.

De gegevens die door de Diensten ter beschikking worden gesteld zijn en blijven eigendom van Yoga Time.

 1. Algemene voorwaarden

De Website en het gebruik van de Diensten, met inbegrip van de inhoud, informatie en functionaliteiten daarin, worden u geleverd “as is” en “zoals beschikbaar”, zonder enige impliciete of expliciete garanties van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot de geschiktheid voor een bepaald doel.

U aanvaardt hierbij de volledige verantwoordelijkheid en draagt zelf het risico voor het gebruik van de Website en Diensten.

U verklaart zich hierbij akkoord om geen enkel onderdeel van de Website en/of Diensten te kopiëren, reproduceren, verkopen of op enige manier te gebruiken die niet overeenstemt met deze Gebruiksvoorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van Yoga Time.

Yoga Time kan uw account op elk moment en om welke reden dan ook te annuleren.

Yoga Time geeft geen garanties met betrekking tot de volgende elementen:

 • uw vermogen om de Diensten te gebruiken,
 • uw tevredenheid over de Diensten,
 • dat de Diensten te allen tijde beschikbaar, ononderbroken en foutloos zullen zijn,
 • de nauwkeurigheid van de Diensten, en
 • dat bugs of fouten in de Diensten zullen worden gecorrigeerd.

Yoga Time en haar partners, leveranciers, sponsors zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website en/of Diensten.

Als enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

 1. Geschillenbeslechting

Deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Website en/of Diensten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

Elk geschil met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of de Website en/of Diensten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, België.

 1. Neem contact met ons op

Mocht u nog vragen of suggesties met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarde, de Website en/of de Diensten, neem dan contact met ons op via info@yoga-time.be.

Vragen?

Zit je met een vraag? Over de les die je gevolgd hebt, of iets anders?
Aarzel dan niet om je vraag hier te stellen! Ik zal je dan ook zo snel mogelijk van antwoord dienen!