Privacy policy

De Privacy Policy voor gebruikers (“gebruiker”, “u”) geldt voor iedereen die de website www.yoga-time.com bezoekt.

 1. Beheer

De website www.yoga-time.com staat onder beheer van Jozefien Scheepers, geregistreerd als zelfstandige onder het ondernemingsnummer 0819.650.691 (“Yoga Time”, “wij”, “ons”).

Yoga Time zet zich in voor de bescherming van de privacy en van de persoonsgegevens van gebruikers van de website www.yoga-time.com (de “Website”) en gebruikers van de diensten die beschikbaar zijn op de Website, inclusief maar niet beperkt tot de op de Website beschikbare videofragmenten (de “Diensten”).

Wijzigingen aan deze Privacy Policy zullen per e-mail worden meegedeeld aan alle gebruikers van de Website en/of Diensten. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na bekendmaking van deze wijzigingen vormt uw aanvaarding ervan.

Onze contactgegevens zijn te vinden op Website en onderaan deze Privacy Policy.

 1. Gegevens van gebruikers

Wanneer u zich bij ons aansluit als gebruiker van de Website en/of Diensten vragen wij u om persoonsgegevens die wij zullen gebruiken om uw account te activeren, de Diensten ter beschikking te stellen, met u te communiceren over de Diensten en de status van uw account, en voor andere doeleinden zoals uiteengezet in deze Privacy Policy.

Uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, en mogelijks bijkomende persoonsgegevens, kunnen voor ons nodig zijn om de Diensten te leveren.

Sommige persoonsgegeven die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.yoga-time.com worden bewaard voor de duur van uw gebruik van de Website en/of de Diensten.

Yoga Time zorgt voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in deze Privacy Policy.

 1. Toestemming voor verwerking, verwerking en communicatie

Door het verstrekken van persoonsgegevens aan Yoga Time en door gebruik te maken van de Website en Diensten geeft de gebruiker zijn vrije en geïnformeerde toestemming aan Yoga Time om zijn of haar persoonsgegevens te verzamelen en verwerken en deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Wij kunnen uw persoons- en accountgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de Diensten aan u te leveren,
 • Om de kwaliteit van de Website en Diensten te verbeteren,
 • Om informatie te verstrekken aan u, zodat u de Website en Diensten efficiënter kan gebruiken,
 • Om uw accountgegevens te creëren, beheren en te controleren, en de toegangsrechten tot Website en Diensten te controleren,
 • Om met u te communiceren met het doel u te informeren over wijzigingen of toevoegingen aan de Diensten, of van de beschikbaarheid van onze Diensten,
 • Om het niveau van de Diensten te beoordelen en monitoren,
 • Om onze marketing activiteiten uit te voeren;
 • Om deze Privacy Policy af te dwingen;
 • Om te reageren op claims van een schending van onze rechten of die van derden;
 • Om te reageren op uw verzoek om klantenservice;
 • Om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van u, ons, onze gebruikers en het publiek te beschermen; en zoals vereist of toegestaan door de wet.

Alle persoonsgegevens verstrekt via de Website wordt verwerkt en gebruikt door Yoga Time, die, indien van toepassing, zal optreden als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Belgische wet van 8 december 1992 de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens (de "Wet Bescherming Persoonsgegevens").

Dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt door Yoga Time in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

We kunnen zo nu en dan met u contact opnemen over onze Diensten, nieuws en evenementen. Wij zorgen voor een opt-out-functie binnen alle e-mailcommunicatie van deze aard, of zullen ophouden met u te contacteren voor dit doel als u ons uitdrukkelijk verzoekt geen communicatie meer te sturen omtrent de Diensten.

 1. Toestemmingsleeftijd

Yoga Time is vastbesloten om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verzamelen, opslaan en gebruik van persoonlijke informatie van gebruiker onder de meerderjarigheid.

Wij bieden de Diensten niet bewust aan iemand onder de leeftijd van toestemming, en zullen niet bewust de persoonlijke informatie van iemand onder de toestemmingsleeftijd verzamelen.

 1. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Yoga Time via de contactgegevens onderaan deze Privacy Policy.

 1. Toegang tot en wijziging van uw persoonsgegevens

U krijgt toegang tot uw persoonlijke gegevens die we verwerken, het doel van de verwerking, de categorieën van persoonlijke informatie die we verwerken, alsmede de derde partijen aan wie uw persoonlijke gegevens kunnen worden meegedeeld.

U hebt het recht om op elk moment, op verzoek en kosteloos (i) u te verzetten, voor persoonlijke legitieme en fundamentele redenen, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens; (ii) tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor prospectie doeleinden en (iii) voorafgaand op de hoogte te worden gesteld van elke communicatie van uw persoonlijke gegevens aan derden voor prospectie doeleinden en (iv) zich te verzetten tegen de mededeling van uw persoonlijke gegevens aan deze derde partij.

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.

In het geval van onvolledige of onjuiste persoonlijke gegevens, hebt u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens wijzigen of uw gegevens en uw account te verwijderen, in dat geval, neem dan contact met ons op info@yoga-time.be.

 1. Beveiliging

We zullen passende en ingrijpende maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking, echter geen enkele gegevensoverdracht via het internet, door het draadloze apparaat of via de ether is gegarandeerd 100% veilig.

Wij zullen de veiligheid van de Website en onze Diensten verder verbeteren naarmate er nieuwe technologieën en procedures beschikbaar zijn.

Wij raden u niet aan uw gebruikersnaam en/of wachtwoord aan iemand mee te delen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, zullen wij u vragen om uw identiteitskaart en sturen wij u een e-mail met een link waarmee u uw wachtwoord opnieuw kan instellen.

Vergeet niet dat u bepaalt welke persoonlijke informatie u verstrekt tijdens het gebruik van de Diensten. Uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uw identiteitsbewijs en / of persoonlijke informatie in uw bezit voor het gebruik van de Diensten.

Wees altijd voorzichtig en verantwoordelijk met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door anderen van alle informatie die u verstrekt aan hen en u moet voorzichtig zijn bij het selecteren van de persoonlijke informatie die u verstrekt aan anderen via de Diensten.

 1. Geschillenbeslechting

Deze Privacy Policy en het gebruik van de Website en/of Diensten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze Privacy Policy of de Website en/of Diensten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, België.

 1. Neem contact met ons op

Mocht u nog vragen of suggesties met betrekking tot deze Privacy Policy, neem dan contact met ons op via info@yoga-time.be.

Vragen?

Zit je met een vraag? Over de les die je gevolgd hebt, of iets anders?
Aarzel dan niet om je vraag hier te stellen! Ik zal je dan ook zo snel mogelijk van antwoord dienen!